Upit Fermijeva energija, pronađeno natuknica: 5

Fermijeva energija

Fermijeva energija (znak EF), najveća energija koju može imati elektron u čvrstom tijelu pri temperaturi ...

Fermi, Enrico

Fermi [fe'rmi], Enrico, talijanski i američki fizičar (Rim, 29. IX. 1901 – Chicago, 28. XI. 1954). Jedan ...

Fermijev plin

Fermijev plin, model elektronskog plina u metalima što ga tvore elektroni koje atomi u kristalnoj rešetki ...

kemijski potencijal

kemijski potencijal (znak μ), fizikalna veličina koja opisuje sposobnost električki neutralnih atoma ...

fizika čvrstog stanja

fizika čvrstog stanja, grana fizike koja proučava strukturu tvari u čvrstome stanju te s pomoću kvantne ...