Upit Fibonacci Leonardo, pronađeno natuknica: 3

Fibonacci, Leonardo

Fibonacci [fibona'č:i], Leonardo (nazvan i Leonardo Pisano, potpisivao se Bigollo), talijanski matematičar ...

arapske brojke

arapske brojke, tradicionalni naziv znamenki 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 koje su omogućile uporabu ...

brojevni sustav

brojevni sustav, skup znakova i pravila za zapisivanje brojeva. Broj se može izraziti jednom ili više ...