Upit Fortuna, pronađeno natuknica: 17

Fortuna

Fortuna (lat. fortuna: usud, sudbina, sreća, kob), starorimska božica sreće, tj. usuda; poistovjećena ...

audaces fortuna iuvat

audaces fortuna iuvat ili audentes fortuna iuvat [auda:'ces fortu:'na ju'vat; aude'ntes] (lat.), odvažnima ...

fortes fortuna adiuvat

fortes fortuna adiuvat [fo'rte:s fortu:'na a'djuvat] (lat.), hrabrima pomaže sreća (→  fortuna). Varijanta: ...

cornu copiae

cornu copiae [ko'rnu ko:'pi·e:] (latinski: rog obilja) (također kornukopija), u grčkoj i rimskoj mitologiji, ...

Fano

Fano [fa:'no], grad, ribarska luka i turističko središte na Jadranskoj obali (regija Marche), srednja ...

Fuentes, Carlos

Fuentes [fue'ntes], Carlos, meksički književnik (Panamá, 11. XI. 1928 – Ciudad de México, 15. V. 2012). ...

Galjuf, Marko Faustin

Galjuf, Marko Faustin (Marcus Faustinus Gagliuffius), hrvatski književnik (Dubrovnik, 15. II. 1765 – ...

Hérédia, José Maria de

Hérédia [eʀedja'], José Maria de, francuski pjesnik (La Fortuna, Kuba, 22. XI. 1842 – Bourdonné, 3. X. 1905). ...

Kielland, Alexander Lange

Kielland [62179ε'lan], Alexander Lange, norveški književnik (Stavanger, 18. II. 1849 – Bergen, 6. IV. 1906). ...

latinska književnost

latinska književnost, u najširem značenju, svekolika književnost nastala na latinskom jeziku u trima ...

(1)  2