Upit Franck James, pronađeno natuknica: 3

Franck, James

Franck [fr8118:ŋk], James, američki fizičar njemačkog podrijetla (Hamburg, 26. VIII. 1882 – Göttingen, ...

Franck-Hertzov pokus

Franck-Hertzov pokus [fr8118:ŋk hεrc~], pokus kojim je s pomoću električnoga mjerenja potvrđena kvantna ...

Nobelova nagrada

Nobelova nagrada, nagrada koja se dodjeljuje iz zaklade A. B. Nobela od 1901 (s iznimkom 1940–42), svake ...