Upit Fresnel Augustin, pronađeno natuknica: 6

Fresnel, Augustin

Fresnel [fʀεnε'l], Augustin, francuski fizičar (Chambrais, danas Broglie, 10. V. 1788 – Ville-d’Avray, ...

dvolom

dvolom, pojava da se zraka svjetlosti prolazeći kroz anizotropno optičko sredstvo lomi i razdvaja u ...

eter

eter (grč. αἰϑήρ: čisti gornji zrak; nebo), hipotetična tvar elastičnih svojstava, ali bez mjerljive ...

ogib

ogib (difrakcija), promjena smjera širenja vala prigodom prelaska zapreke ili prolaska kroz usku pukotinu ...

svjetlost

svjetlost, vidljivo elektromagnetsko zračenje u rasponu valnih duljina od 380 do 780 nm, koje ljudsko ...

valna teorija

valna teorija (undulatorna teorija), teorija zasnovana na pretpostavci da je svjetlost val; grana klasične ...