Upit Fridrik Vilim I., pronađeno natuknica: 9

Fridrik Vilim I.

Fridrik Vilim I., pruski kralj (Cölln, danas Berlin, 14. VIII. 1688 – Potsdam, 31. V. 1740). Prihvativši ...

Fridrik Vilim II.

Fridrik Vilim II., pruski kralj (Berlin, 25. IX. 1744 – Potsdam, 16. XI. 1797). Naslijedio je (1786) ...

Fridrik Vilim III.

Fridrik Vilim III., pruski kralj (Potsdam, 3. VIII. 1770 – Berlin, 7. VI. 1840). Naslijedio 1797. oca ...

Fridrik Vilim IV.

Fridrik Vilim IV., pruski kralj (Berlin, 15. X. 1795 – dvorac Sanssouci kraj Potsdama, 2. I. 1861). ...

Hohenzollern

Hohenzollern [ho:əncɔ'ləɹn], njemačka vladarska dinastija. Ime je dobila po istoimenome dvorcu kraj ...

Maksimilijan Aleksandar Fridrik Vilim

Maksimilijan Aleksandar Fridrik Vilim (također princ Max von Baden [maks fɔn ba:'dən]), njemački političar ...

Njemačka

Njemačka (Savezna Republika Njemačka, njem. Bundesrepublik Deutschland), država u srednjoj Europi, između ...

svjetski ratovi

svjetski ratovi, dva izravna globalna oružana sukoba vodećih europskih i svjetskih sila i njihovih saveznika, ...

Vilim II. Hohenzollern

Vilim II. Hohenzollern [ho:əncɔ'ləɹn], pruski kralj i njemački car (Berlin, 27. I. 1859 – Doorn, Nizozemska, ...