Upit Froude William, pronađeno natuknica: 3

Froude, William

Froude [fru:d], William, engleski inženjer i brodograditelj (Dartington, 28. XI. 1810 – Simonstown, ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

hidrodinamika

hidrodinamika (hidro- + dinamika), grana hidromehanike koja se bavi zakonima gibanja tekućina i pojavama ...