Upit Fulton Robert, pronađeno natuknica: 3

Fulton, Robert

Fulton [fu'ltən], Robert, američki konstruktor (Little Britain, danas Fulton, 14. XI. 1765 – New York, ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

parni stroj

parni stroj, toplinski stroj koji energiju vodene pare ekspanzijom pretvara u mehanički rad. Po konstrukcijskoj ...