Upit Gal Gaj Kornelije, pronađeno natuknica: 2

Gal, Gaj Kornelije

Gal, Gaj Kornelije (latinski Gaius Cornelius Gallus [ga:'i·us korne:'li·us ga'l:us]), rimski pjesnik ...

Appendix Vergiliana

Appendix Vergiliana [ap:e'ndiks wergili·a:'na] (latinski: Dodatak Vergiliju), zbirka kratkih latinskih ...