Upit Galen, pronađeno natuknica: 19

Galen

Galen (grč. Γαληνός, Galēnós, lat. Galenus), grčki liječnik i filozof (Pergam, 129 – Rim, 199). Djelovao ...

aforizam

aforizam (grč. ἀφορıσμός: kratka izreka, definicija), izreka koja se jezgrovitim, poentiranim oblikom ...

bibliografija

bibliografija (biblio- + -grafija). 1. Popis bibliografski obrađene građe. 2. Znanstvena disciplina ...

biologija

biologija (bio- + -logija), znanost o svemu živom, o njegovim procesima i zakonitostima, pojavnim oblicima ...

embriologija

embriologija (embrio- + -logija), grana biologije koja proučava razvoj zametka (embrija), tj. promjene ...

farmaceutska tehnologija

farmaceutska tehnologija ili galenska farmacija, grana farmacije, koja proučava i utvrđuje način i metode ...

farmakopeja

farmakopeja (ljekopis) (lat. pharmacopoeia, od farmako-i grč. ποıεῖν: tvoriti, činiti), zbirka službenih ...

Guldin, Paul

Guldin [gu'ldi:n], Paul (krsno ime Habakuk), švicarski matematičar, isusovac (St. Galen, 12. VI. 1577 ...

Iris illyrica

Iris illyrica [i:'ris il:i'rika] (lat.), antički naziv za peruniku (»bogišu«) od koje su u predrimsko ...

Julija Domna

Julija Domna (latinski Iulia Domna [ju'li·a do'mna]), rimska carica sirijskoga podrijetla (Emesa, Sirija, ...

(1)  2