Upit Galsworthy John, pronađeno natuknica: 3

Galsworthy, John

Galsworthy [gɔ:'lzwə:δi], John, engleski književnik (Kingston Hill, Surrey, 14. VIII. 1867 – Hampstead, ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

Garnett, David

Garnett [gα:'nit], David, engleski književnik (Brighton, 9. III. 1892 – Le Verger Charry, Montcuq, Francuska, ...