Upit Gauss Carl Friedrich, pronađeno natuknica: 21

Gauss, Carl Friedrich

Gauss (njemački Gauß) [gạus], Carl Friedrich, njemački matematičar i astronom (Braunschweig, 30. IV. 1777 ...

algebra

algebra (srednjovj. lat. algebra < arap. al-ğabr: [ponovno] uspostavljanje [razlomljenih dijelova]), ...

aritmetika

aritmetika (grč. ἀρıϑμητıϰὴ τέχνη: umijeće računanja), grana matematike koja se bavi proučavanjem brojeva, ...

binarni kvadratični oblik

binarni kvadratični oblik, oblik dviju varijabli tipa f (x, y) = = ax2 + bxy + cy2. Ako su a, b i c ...

determinanta

determinanta (lat. determinans: koji određuje), odredbenica; u matematici, broj pridružen svakoj kvadratnoj ...

diferencijalna geometrija

diferencijalna geometrija (srednjovj. lat. differentialis), matematička disciplina koja istražuje opća ...

fundamentalni teorem algebre

fundamentalni teorem algebre. Polinom n-tog stupnja Pn (x) ≡ anxn + an–1xn–1 + … + a1x + a0 s kompleksnim ...

Gaussov algoritam

Gaussov algoritam (Gaussova eliminacija) [gạus~], najstariji, najjednostavniji i najpoznatiji niz matematičkih ...

geofizika

geofizika (geo- + fizika), prirodna znanost koja proučava fizikalna svojstva Zemlje i procese na njoj, ...

kapilarnost

kapilarnost, pojava podizanja ili spuštanja razine tekućina uz rub uskih cijevi (kapilara) uzrokovana ...

(1)  2  3