Upit Gaussov zakon električnoga polja, pronađeno natuknica: 4

Gaussov zakon električnoga polja

Gaussov zakon električnoga polja [gạus~] (po Carlu Friedrichu Gaussu), fizikalni zakon prema kojemu ...

Gaussov zakon magnetskoga polja

Gaussov zakon magnetskoga polja [gạus~] (po Carlu Friedrichu Gaussu), fizikalni zakon prema kojemu su ...

Ampèreov zakon

Ampèreov zakon [8118pε:'ʀ~] (po André-Marieu Ampèreu), fizikalni zakon koji izražava činjenicu da magnetsko ...

Maxwellove jednadžbe

Maxwellove jednadžbe (po Jamesu Clerku Maxwellu), osnovne su jednadžbe elektromagnetizma koje izražavaju ...