Upit Gavran, pronađeno natuknica: 35

Gavran

Gavran (latinski Corvus [ko'∼], oznaka: Crv), malo zviježđe južnoga neba između zviježđa Djevice, Vodene ...

gavran

gavran (Corvus corax), ptica vrapčarka iz por. vrana (Corvidae). Najveća je vrapčarka, duga 64 cm. ...

Gavran, Ignacije

Gavran, Ignacije (Mijo), hrvatski znanstvenik i pisac (Vareš, BiH, 24. II. 1914 – Visoko, BIH, 24. XI. 2009). ...

Gavran, Miro

Gavran, Miro, hrvatski književnik (Gornja Trnava, 3. V. 1961). Diplomirao je dramaturgiju na Akademiji ...

Barberić, Igor

Barberić, Igor, hrvatski plesač, pjevač, redatelj i koreograf (Zagreb, 10. VII. 1973). Nakon završena ...

Benić, Bono

Benić, Bono, hrvatski ljetopisac (Čatići kraj Kaknja, oko 1708 – Kraljeva Sutjeska, 25. III. 1785). ...

Bigongiari, Piero

Bigongiari [bigon62720a:'ri], Piero, talijanski pjesnik i kritičar (Navacchio, Pisa, 15. X. 1914 – Firenca, ...

Bjørnvig, Thorkild

Bjørnvig [bjœ'əɹ63308nvik], Thorkild, danski književnik (Århus, 2. II. 1918 – Århus, 5. III. 2004). Najistaknutiji ...

Blazović, Augustin

Blazović, Augustin, hrvatski književnik (Frakanava, njemački Frankenau, Gradišće, Austrija, 29. I. 1921 ...

Bogdanović, Marijan

Bogdanović, Marijan, hrvatski ljetopisac (Kreševo, 8. XII. 1720 – Kreševo, 7. I. 1772). U Franjevački ...

(1)  2  3  4