Upit Getaldić Marin, pronađeno natuknica: 8

Getaldić, Marin

Getaldić, Marin (latinizirano Marinus Ghetaldus), hrvatski matematičar (Dubrovnik, 1568 – Dubrovnik, ...

astronomija

astronomija (grč. ἀστρονομία: zvjezdoznanstvo), znanost o svemirskim tijelima i pojavama u svemiru te ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

geodezija

geodezija (grč. γεωδαıσία: dioba zemlje), znanstvena i tehnička disciplina koja se bavi izmjerom i prikazom ...

Getaldić

Getaldić (Ghetaldi), dubrovačka plemićka obitelj. Prema predaji, bili bi podrijetlom iz Taranta u južnoj ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

zrcalo

zrcalo. 1. U fizici, svaka glatka površina koja reflektira svjetlost. Pravilna zrcala su ravne ili ...