Upit Gilbert William, pronađeno natuknica: 11

Gilbert, William

Gilbert [gi'lbət], William, engleski fizičar i liječnik (Colchester, 24. V. 1544 – London ili Colchester, ...

Gilbert, William Schwenck

Gilbert [gi'lbət], William Schwenck, engleski pjesnik i dramatičar (London, 18. X. 1836 – Harrow Weald, ...

elektricitet

elektricitet (njem. Elektrizität, prema engl. electricity i franc. électricité < znanstv. lat. electricitas, ...

elektrostatika

elektrostatika (elektro- + -statika), grana fizike koja se bavi istraživanjem polja, sila i pojava nastalih ...

elektrotehnika

elektrotehnika (elektro- + tehnika), tehnička znanost koja proučava proučava proizvodnju, prijenos i ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

James Bond

James Bond [62721ẹimz bɔnd], fikcijski junak serije romana, igranih filmova, televizijskih i radijskih drama, ...

magnetizam

magnetizam (prema magnet), skup pojava povezanih s magnetskim poljem i s ponašanjem tvari u magnetskom ...

Nobelova nagrada

Nobelova nagrada, nagrada koja se dodjeljuje iz zaklade A. B. Nobela od 1901 (s iznimkom 1940–42), svake ...

Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Američke Države (akronim SAD; United States of America, akronim USA), država u Sjevernoj ...

(1)  2