Upit Giza, pronađeno natuknica: 7

Giza

Giza (Gizeh, arapski Al-Ǧīza [~ 62721i:'za]), grad na lijevoj obali Nila u Donjem Egiptu, upravno središte ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

Fuad I.

Fuad I., egipatski kralj (Giza, 26. III. 1868 – Kairo, 28. IV. 1936). Sin kediva Ismail-paše; naslijedio ...

mako

mako (po egip. mjestu Mako), negdašnja vrsta egip. pamuka mekana opipa, prikladna za mercerizaciju i ...

mastaba

mastaba (arap. maṣṭaba: klupa, terasa), tip egipatske grobnice pravokutnog oblika s ravnim krovom, ukošenim ...

Memfis

Memfis (grčki Μέμφις, Mémphis, arapski Manf), grčko ime staroegipatskoga grada Men-nefera ili Inbu-hedja ...

nekropola

nekropola (grč. νεϰρόπολις: grad mrtvih), prapovijesno i antičko groblje (grobna cesta, grobno polje). ...