Upit Globe Theatre, pronađeno natuknica: 7

Globe Theatre

Globe Theatre [gl61595ub ϑịə'tə], londonsko kazalište u kojem je glumio W. Shakespeare i u kojem su se prikazivala ...

Chamberlain’s Men

Chamberlain’s Men [čẹi'mbəlinz men], engleska glumačka družina osnovana 1594. Prisno je surađivala s ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

Lunt-Fontanne Theatre

Lunt-Fontanne Theatre [lʌnt fɔntæ'n ϑịə'təɹ], newyorško kazalište, prozvano po znamenitome glumačkom ...

Shakespeare, William

Shakespeare [šẹi'kspiə], William, engleski dramatičar i pjesnik (Stratford-upon-Avon, kršten 26. IV. 1564 ...

kazalište

kazalište (teatar), zgrada ili bilo kakva građevina, odnosno posebno obilježeno mjesto za izvedbe predstavljačkih ...

Sainte-Beuve, Charles Augustin

Sainte-Beuve [s63338tbœ:'v], Charles Augustin, francuski kritičar i esejist (Boulogne-sur-Mer, 23. XII. 1804 ...