Upit Grčka, pronađeno natuknica: 365

Grčka

Grčka (Ellás; Republika Grčka/Ellēnikḗ Dēmokratía), država u jugoistočnoj Europi, na južnome dijelu ...

Anthologia Graeca

Anthologia Graeca [antolo'gi·a gre:'ka] (latinski: Grčka antologija), zbirka grčkih epigrama i kratkih ...

grčka kolonizacija na Jadranu

grčka kolonizacija na Jadranu, naziv za naseljavanje antičkih Grka na jadranskim otocima i istočnoj ...

grčka vatra

grčka vatra, jedna od nekoliko upaljivih masa koje su se upotrebljavale tijekom antike i srednjega vijeka, ...

Magna Graecia

Magna Graecia ([ma:'gna grại'kia], kasnolatinski [ma:'gna gre:'cia]) (latinski: Velika Grčka), latinski ...

About, Edmond

About [abu'], Edmond, francuski književnik i novinar (Dieuze, 14. II. 1828 – Pariz, 16. I. 1885). Republikanske ...

Afrodita

Afrodita (grčki Ἀφροδίτη, Aphrodítē), grčka božica ljubavi, ljepote i plodnosti, zaštitnica braka, obitelji ...

Ahaja

Ahaja (novogrčki Aχαΐα, Akhaΐa [axa·i'a]), povijesna pokrajina uz sjevernu obalu Peloponeza, Grčka; ...

Akcij

Akcij (grčki Ἄϰτιον, Áktion, latinski Actium), antički naziv za ravan pjeskovit rt Akarnanije, na ulazu ...

Aksioti, Melpo

Aksioti, Melpo (Mélpō Aksiṓtē [aksi·o'ti]), grčka književnica (Atena, 15. VII. 1905 – Atena, 22. V. 1973). ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|