Upit Grgur I. Veliki, sv., pronađeno natuknica: 15

Grgur I. Veliki, sv.

Grgur I. Veliki, sv. (lat. Gregorius Magnus), papa od 590. do 604. i crkveni učitelj (Rim, oko 540 – ...

Augustin Canterburyjski, sv.

Augustin Canterburyjski, sv. [~ kæ'ntəbəri~], apostol (? – Canterbury, 26. V. 604). Prior benediktinskoga ...

Bazilije Veliki, sv.

Bazilije Veliki, sv. (grč. Βασίλεıος, Basίleios, lat. Basilius), crkveni učitelj (?, oko 330 – ?, 1. I. 379). ...

Benedikt iz Nursije, sv.

Benedikt iz Nursije, sv., otac zapadnog redovništva (Nursia blizu Perugie, oko 480 – Montecassino, 547). ...

Bizant

Bizant ili Bizantsko Carstvo, istočni dio Rimskoga Carstva nakon njegove konačne podjele 395. Povijest. ...

Dubrovačka Republika

Dubrovačka Republika. O kontinuitetu života na području današnjega Dubrovnika svjedoče materijalni tragovi ...

Duvanjska biskupija

Duvanjska biskupija, stara biskupija, danas očuvana u imenu Mostarsko-duvanjske biskupije; obuhvaćala ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

Grgur iz Nise, sv.

Grgur iz Nise, sv., crkveni otac i naučitelj (Cezareja Kapadocijska, oko 335 – Nisa, oko 394). Brat ...

himna

himna (njem. /die/ Hymne < lat. hymnus < grč. ὕμνος: svečana pjesma, hvalospjev; riječ vjerojatno predgrčkoga ...

(1)  2