Upit Gross David Jonathan, pronađeno natuknica: 4

Gross, David Jonathan

Gross [grɔ:s], David Jonathan, američki fizičar (Washington, 19. II. 1941). Diplomirao (1962) na Hebrejskom ...

asimptotska sloboda

asimptotska sloboda, svojstvo kvarkova da se gibaju kao slobodne čestice na maloj međusobnoj udaljenosti ...

Nobelova nagrada

Nobelova nagrada, nagrada koja se dodjeljuje iz zaklade A. B. Nobela od 1901 (s iznimkom 1940–42), svake ...

Politzer, Hugh David

Politzer [pɔ:'licəɹ], Hugh David, američki fizičar (New York, 31. VII. 1949). Diplomirao 1969. na Michiganskom ...