Upit Gudnja, pronađeno natuknica: 5

Gudnja

Gudnja, arheološki lokalitet (špilja) kraj Stona na poluotoku Pelješcu. Naslage kulturnih slojeva (6 m) ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

danilska kultura

danilska kultura, srednjoneolitička kultura, nazvana po selu Danilu, kraj Šibenika. Datira se u V. tisućljeće pr. Kr. ...

hvarska kultura

hvarska kultura, kasnoneolitička i ranoeneolitička kultura (V/IV. tisućljeće pr. Kr.) raširena duž istočne ...

impresso-keramika

impresso-keramika (tal. impresso: utisnut), kultura starijega neolitika (između 6500. i 4600. pr. Kr.), ...