Upit Gvajana, pronađeno natuknica: 15

Gvajana (država)

Gvajana (Guyana; Kooperativna Republika Gvajana/Co-operative Republic of Guyana), država u sjevernome ...

Gvajana (područje)

Gvajana, područje u sjeveroistočnom dijelu Južne Amerike, između Venezuele i Brazila; 462 437 km2. Čine ...

Britanska Gvajana

Britanska Gvajana →  gvajana ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Barbados

Barbados (Barbados), država na istoimenom otoku u Atlantskome oceanu, pripada Malim Antilima; obuhvaća ...

Brazil

Brazil (Brasil; Savezna Republika Brazil/República Federativa do Brasil), savezna država, najveća u ...

Collot d’Herbois, Jean-Marie

Collot d’Herbois [kɔlọ' dεʀbwa'], Jean-Marie, francuski revolucionar (Pariz, 19. VI. 1749 – Sinnamary, ...

Dreyfus, Alfred

Dreyfus [dʀεfy's], udomaćeno [dra'jfus], Alfred, francuski časnik (Mulhouse, 19. X. 1859 – Pariz, 12. VII. 1935). ...

Harris, Wilson

Harris [hæ'ris], Wilson, karipski književnik engleskog izraza (New Amsterdam, Britanska Gvajana, danas ...

himna

himna (njem. /die/ Hymne < lat. hymnus < grč. ὕμνος: svečana pjesma, hvalospjev; riječ vjerojatno predgrčkoga ...

(1)  2