Upit Hale George Ellery, pronađeno natuknica: 3

Hale, George Ellery

Hale [hα:'lə], George Ellery, američki astronom (Chicago, 29. VI. 1868 – Pasadena, 21. III. 1938). Diplomirao ...

spektroheliograf

spektroheliograf (spektar + helio- + -graf), instrument za dobivanje monokromatske slike Sunca; izumili ...

Zeemanov efekt

Zeemanov efekt [ze:'mαn~] (po Pieteru Zeemanu), cijepanje (razlaganje) pojedinih spektralnih linija ...