Upit Heraklit, pronađeno natuknica: 29

Heraklit

Heraklit (grč. Ἡράϰλεıτος, Hērákleitos), grčki filozof (Efez, oko 540. pr. Kr. – Efez, oko 480. pr. Kr.). ...

aktualizam

aktualizam (kasnolatinski actualis: djelatan). 1. Filozofski nauk prema kojem je sva zbiljnost u bivanju, ...

arhe

arhe (grčki ἀρχή: početak, počelo, ono najdonje nečega), nazivak iz starije grčke filozofije; označuje: ...

bivanje

bivanje (postajanje, promjena, prelazak), u filozofiji, prijelaz iz nebitka u bitak, iz mogućnosti u ...

Diels, Hermann

Diels [di:ls], Hermann, njemački filozof i klasični filolog (Biebrich, 18. V. 1848 – Berlin-Dahlem, ...

dijalektika

dijalektika (od grčkog δıαλεϰτıϰὴ τέχνη: umijeće u raspravljanju), oblik govorenja i mišljenja u kojem ...

dinamizam

dinamizam (francuski dynamisme, prema dynamique: dinamičan, od grčki δύναμıς: sila, snaga). 1. Općenito, ...

drvocement

drvocement, vrsta lakoga betona, mineralizirana drvena strugotina povezana magnezitnim ili cementnim ...

element

element (lat. elementum: počelo). 1. U svakidašnjoj uporabi: a) sastavni dio neke cjeline, sastojak ...

etos

etos (grčki ἦϑος: temperament, duševno raspoloženje, istodobno i pod utjecajem etimološki srodne riječi ...

(1)  2  3