Upit Hertz Heinrich Rudolf, pronađeno natuknica: 8

Hertz, Heinrich Rudolf

Hertz [hεrc], Heinrich Rudolf, njemački fizičar (Hamburg, 22. II. 1857 – Bonn, 1. I. 1894). Stric Gustava ...

elektromagnetizam

elektromagnetizam, grana klasične fizike koja istražuje uzroke i uzajamnu povezanost električnih i magnetskih ...

elektromagnetski valovi

elektromagnetski valovi, širenje (rasprostiranje, propagacija) titranja električnoga i magnetskoga polja ...

elektrotehnika

elektrotehnika (elektro- + tehnika), tehnička znanost koja proučava proučava proizvodnju, prijenos i ...

FitzGerald, George Francis

FitzGerald [fic62721e'rləd], George Francis, irski fizičar (Dublin, 3. VIII. 1851 – Dublin, 22. II. 1901). ...

Maxwell, James Clerk

Maxwell [mæ'kswəl], James Clerk, škotski fizičar (Edinburgh, 13. VI. 1831 – Cambridge, Engleska, 5. XI. 1879). ...

Poljaci

Poljaci, zapadnoslavenski narod nastanjen uglavnom u Poljskoj, gdje čini 96,7% stanovništva (popis 2002); ...

radiovalovi

radiovalovi, dio spektra elektromagnetskih valova koji ima najveće valne duljine i najmanje frekvencije, ...