Upit Hobart, pronađeno natuknica: 6

Hobart

Hobart [h61595u'bα:t], najveći grad, luka i upravno središte Tasmanije, Australija; 48 703 st. (2011), šire ...

Blackburn, Elisabeth Helen

Blackburn [blæ'kbə:ɹn], Elisabeth Helen, američka molekularna biologinja australskoga podrijetla (Hobart, ...

Derwent (Tasmania)

Derwent [də:'wənt], rijeka u Tasmaniji, Australija; duga 182 km. Derwent je odvirak jezera Saint Clair ...

Flynn, Errol

Flynn [flin], Errol, američki filmski glumac australskoga podrijetla (Hobart, 20. VI. 1909 – Vancouver, ...

Hrvatska katolička zajednica u SAD-u

Hrvatska katolička zajednica u SAD-u (HKZ), organizacija koju su osnovali u Garyju u Indiani 12. X. 1921. ...

Tasmania

Tasmania [tæzmẹi'niə], otok (udomaćeno i Tasmanija; 64 519 km2) i najmanja savezna država u Australiji ...