Upit Hrvatska radio-televizija, pronađeno natuknica: 7

Hrvatska radio-televizija

Hrvatska radio-televizija (HRT), javna ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska; u njezinu sustavu, ...

radio

radio (skraćeno od američkog engleskog radiotelegraphy). 1. Masovni medij zasnovan na tehnološkom postupku ...

biografija

biografija (bio- + -grafija), opis života, obično istaknute i zanimljive osobe. To je književna vrsta ...

gluma

gluma, umijeće javne umjetničke izvedbe različitih uloga. Ostvaruje ju jedan ili više izvođača kombinacijom ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

televizija

televizija (engl. television, od tele- + lat. visio: pojava; predstava), pojam s dva osnovna značenja: ...

Vončina, Nikola

Vončina, Nikola, hrvatski pisac i redatelj (Šibenik, 7. X. 1934 – Zagreb, 31. XII. 2015). Diplomirao ...