Upit Hrvatska revija, pronađeno natuknica: 29

Hrvatska revija

Hrvatska revija, književni časopis; izlazio mjesečno u Zagrebu 1928–45. kao glasilo Matice hrvatske. ...

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, sljednik časopisa Defektologija, što ga je 30-ak ...

Požega, međunarodni festival jednominutnoga filma

Požega, međunarodni festival jednominutnoga filma (službeni naziv Hrvatska revija jednominutnih filmova), ...

Argentina

Argentina (Republika Argentina/República Argentina), država, po veličini površine i po broju stanovnika ...

Cesarić, Dobriša

Cesarić, Dobriša, hrvatski pjesnik i prevoditelj (Požega, 10. I. 1902 – Zagreb, 18. XII. 1980). Studirao ...

časopis

časopis, vrsta serijske publikacije koja izlazi u redovitim razmacima, kraćim od godine, a dužim od ...

Hrvatsko narodno vijeće

Hrvatsko narodno vijeće (HNV), nadstranačka udruga političke emigracije osnovana 1974. u Torontu kao ...

Karaman, Srećko

Karaman, Srećko, hrvatski pjesnik (Krilo Jesenice, 16. II. 1909 – Buenos Aires, 21. I. 1964). Studij ...

Košutić, Sida

Košutić, Sida, hrvatska književnica (Radoboj, 20. III. 1902 – Zagreb, 13. V. 1965). Učiteljsku školu ...

Kršić, Jovan

Kršić, Jovan, srpski književni kritičar i prevoditelj (Sarajevo, 19. I. 1898 – okolica Sarajeva, 24. VII. 1941). ...

(1)  2  3