Upit Hrvojev misal, pronađeno natuknica: 12

Hrvojev misal

Hrvojev misal, hrvatski glagoljski kodeks, jedina glagoljska liturgijska knjiga za koju se zna da se ...

akvarel

akvarel (njem. Aquarell < franc. aquarelle, prema tal. acquerello ili starije acquerella, od lat. aqua: ...

Butko

Butko, hrvatski glagoljski pisar (?, druga polovica XIV. st. – ?, prva polovica XV. st.). Pisao je najbogatije ...

Corvina

Corvina [korvi:'na] (Bibliotheca Corviniana), knjižnica hrvatsko-ugarskoga kralja Matije Korvina u Budimu, ...

Hrvatinić, Hrvoje Vukčić

Hrvatinić, Hrvoje Vukčić, veliki vojvoda bosanski i herceg splitski (? Kotor, danas Kotor Varoš, oko ...

iluminacija

iluminacija (kasnolat. illuminatio). 1. Jarka rasvjeta, osvjetljenje. 2. U likovnoj umjetnosti, umijeće ...

Jagić, Vatroslav

Jagić, Vatroslav, hrvatski slavist (Varaždin, 6. VII. 1838 – Beč, 5. VIII. 1923., pokopan u Varaždinu). ...

misal

misal (srednjovj. lat. missale, prema crkvenolat. missa: misa), katolička liturgijska knjiga u kojoj ...

Nazor, Anica

Nazor, Anica, hrvatska paleoslavistica (Potoci kraj Drvara, BiH, 2. II. 1935). Diplomirala na Filozofskom ...

Split

Split, grad i luka u srednjoj Dalmaciji, sjedište Splitsko-dalmatinske županije, gospodarsko i kulturno ...

(1)  2