Upit Humboldt Alexander von, pronađeno natuknica: 8

Humboldt, Alexander von

Humboldt [hu'mbɔlt], Alexander von, njemački prirodoslovac i geograf (Berlin, 14. IX. 1769 – Berlin, ...

Berghaus, Heinrich

Berghaus [bε'rkhaus], Heinrich, njemački geograf i kartograf (Kleve, 3. V. 1797 – Stettin, poljski Szczecin, ...

fitocenologija

fitocenologija (fito- + -ceno + -logija) (fitosociologija), znanstvena disciplina koja proučava udruživanja ...

galvanska struja

galvanska struja (po talijanskom fizičaru Luigiju Galvaniju), istosmjerna električna struja stalne jakosti, ...

geobotanika

geobotanika (geo- + botanika) (fitogeografija, biljna geografija), u širem smislu, grana botanike koja ...

izoterme

izoterme (izo- + -term), izolinije koje na grafičkim prikazima spajaju mjesta jednake temperature. 1. ...

klima

klima (kasnolat. clima < grč. ϰλίμα: nagib; strana svijeta), podneblje; prosječno stanje atmosfere, ...

Kos, Koraljka

Kos, Koraljka, hrvatska muzikologinja i glazbena pedagoginja (Zagreb, 12. V. 1934). U Zagrebu diplomirala ...