Upit IRA, pronađeno natuknica: 23

IRA

IRA (akronim od Irish Republican Army: Irska republikanska armija), ilegalna paravojna organizacija ...

Ira

Ira (lat.: srdžba), rimska božica, personifikacija srdžbe. ...

Aldridge, Ira

Aldridge [ɔ:'ldri62721], Ira, afroamerički glumac (New York, 24. VIII. 1804 – Łódź, Poljska, 10. VIII. 1867). ...

Ça ira

Ça ira [sa iʀa'] (franc.: ići će), po refrenu nazvana pjesma, vrlo popularna za Francuske revolucije, ...

sine ira et studio

sine ira et studio [si'ne i:'ra: ~ stu'di·o:] (lat.: bez srdžbe i pristranosti), riječi kojima je Tacit ...

Alonso, Dámaso

Alonso [alo'~], Dámaso, španjolski književnik i filolog (Madrid, 22. X. 1898 – Madrid, 24. I. 1990). ...

analitička filozofija

analitička filozofija, smjer u suvremenoj filozofiji u kojem se filozofija shvaća kao razumsko istraživanje ...

Behan, Brendan

Behan [bi'ən], Brendan, irski književnik (Dublin, 9. II. 1923 – Dublin, 21. III. 1964). Djetinjstvo ...

Cash, Johnny

Cash [kæš], Johnny (J. R. Cash), američki pjevač i skladatelj (Kingsland, Arkansas, 26. II. 1932 – Nashville, ...

Childers, Robert Erskine

Childers [či'ldəz], Robert Erskine, irski političar i pisac (London, 25. VI. 1870 – Beggar’s Bush, Dublin, ...

(1)  2  3