Upit Ilirska stranka, pronađeno natuknica: 11

Ilirska stranka

Ilirska stranka →  narodna stranka ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

hrvatski narodni preporod

hrvatski narodni preporod, naziv za nacionalni, kulturni i politički pokret u Hrvatskoj 1835–48. Niknuo ...

Narodna stranka

Narodna stranka, prva hrvatska politička stranka, koja je djelovala 1841–1906. Utemeljena je 1841. u ...

političke stranke

političke stranke, dobrovoljna udruženja građana koja nastaju radi sudjelovanja u natjecanju za političku ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

južnoslavenska ideja

južnoslavenska ideja, ideja o kulturnom, nacionalnom i političkom povezivanju južnoslavenskih naroda, ...

panslavizam

panslavizam (pan- + slavizam, prema Slaveni) ili sveslavenstvo, politička ideja koja polazi od stajališta ...

Sjeverna Makedonija

Sjeverna Makedonija (Republika Sjeverna Makedonija/Republika Severna Makedonija; do 2019. Makedonija), ...

(1)  2