Upit Illyricum sacrum, pronađeno natuknica: 20

Illyricum sacrum

Illyricum sacrum [il:i'rikum sa'krum] (lat.: Sveti Ilirik), crkvenopovijesno djelo; sadrži crkvenu povijest ...

Babić, Vinko Marija

Babić, Vinko Marija (Babich, Vicentius Maria), hrvatski povjesničar (Kotor, oko 1675 – ?, polovica XVIII. st.). ...

Bernardi, Bonaventura

Bernardi, Bonaventura, osorski biskup (Split, 1701 – Split, 1781). U Padovi doktorirao teologiju i oba ...

Bizanti

Bizanti (Bisanti, Bisantius, Bysantius, Bižanti), kotorska plemićka obitelj. Dala više pojedinaca koji ...

Bizza, Pacifik

Bizza [bi'ʒ:a], Pacifik (Pacifico), rapski biskup i splitski nadbiskup (Rab, 3. V. 1696 – Split, 13. V. 1756). ...

Coleti, Giovanni Giacomo

Coleti [kole:'ti] (Coletti), Giovanni Giacomo, talijanski povjesničar i filolog (Venecija, 2. V. 1734 ...

Ćolnić, Josip Antun

Ćolnić, Josip Antun, bosansko-đakovački biskup (Vivodina kraj Ozlja, 11. III. 1699 – Đakovo, 17. II. 1773). ...

diplomatika

diplomatika (franc. diplomatique, prema grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), ...

Farlati, Daniele

Farlati [farla:'ti], Daniele, talijanski isusovac i povjesničar (San Daniele del Friuli, 22. II. 1690 ...

Garanjin, Ivan Luka

Garanjin, Ivan Luka, hrvatski crkveni velikodostojnik, mecena i književnik (Trogir, 23. VI. 1722 – Split, ...

(1)  2