Upit Isus Krist, pronađeno natuknica: 21

Isus Krist

Isus Krist (grč. Ἰησοῦς Χρıστός, Iēsoũs Khristós, lat. Jesus Christus), utemeljitelj kršćanstva (Betlehem, ...

agnec

agnec (starocrkvenoslavenski agnьcь; grčki ἀμνός: janje), u pravoslavnoj liturgiji, dio posvećenoga ...

Betlehem

Betlehem (aramejski bait lahm, hebrejski bēt leḥem: kuća kruha; akadski Bīt-ilu-Laham: kuća boga Lahama) ...

bogumili

bogumili, pristaše kršćanske sljedbe naučavanjem bliske mističnim i dualističkim sljedbama (euhitâ i ...

era

era (kasnolat. aera), vremensko razdoblje, računanje vremena, neprekinut slijed godina kojemu je početak ...

Gogarten, Friedrich

Gogarten [go:’gartən], Friedrich, njemački luteranski teolog (Dortmund, 13. I. 1887 – Göttingen, 16. X. 1967). ...

Ikhthys

Ikhthys (grč. ἰχϑύς: riba), u ranome kršćanstvu, simbol Krista. Upotrebljavao se kao akronimni izraz ...

Jewison, Norman

Jewison [62721u:'isən], Norman, američki filmski i televizijski redatelj kanadskoga podrijetla (Toronto, ...

Kalvarija

Kalvarija (lat. Calvaria, od calva: lubanja) ili Golgota (grč. Γολγοϑ8118, prema aramejskom gulgūltā’: ...

kerigma

kerigma (grč. ϰήρυγμα: navještaj), biblijski izraz za novozavjetnu poruku – Isus Krist je spasitelj ...

(1)  2  3