Upit Jankovac, pronađeno natuknica: 2

Jankovac

Jankovac, područje starih šuma brdske bukve, hrasta kitnjaka te jasena i javora na Papuku, površine ...

Papuk

Papuk, planina u Slavoniji, na sjevernom i sjeverozapadnom obodu Požeške kotline; najviši vrh Papuk ...