Upit Jarilo, pronađeno natuknica: 3

Jarilo

Jarilo ili Jar, slavenski bog rodnosti i vegetacijskoga ciklusa, sin boga Peruna i muž sestre Morane. ...

Morana

Morana, u slavenskoj mitologiji, božica vegetacijskoga ciklusa, osvete i smrti; personifikacija zime; ...

Slaveni

Slaveni, skupina srodnih indoeuropskih plemena (povezanih zajedničkim tzv. praslavenskim jezikom; →  slavenski ...