Upit Judejci, pronađeno natuknica: 5

Judejci

Judejci (hebr. Jehūdim), isprva naziv koji je označivao pripadnike izraelskog plemena Juda, a nakon ...

Bog

Bog (grč. ϑεός, theós, lat. Deus, sanskrt. bhagas, semitski El, Elohim, hebr. Jahve, arap. Allah), sveto, ...

Gehena

Gehena (lat. Gehenna), jedan od biblijskih naziva za pakao. Najprije označava ime doline Ben Hinom (aramejski ...

hebrejski jezik

hebrejski jezik (hebrejski lešon ‘ibrit, sefah ‘ibrit), semitski jezik sjeverozapadne skupine (zajedno ...

Juda (sin Jakova)

Juda (hebr. jehūdāh, možda pokraćeno od jehud’el: Jahve budi hvaljen; usp. hebr. jadah: hvaliti, cijeniti), ...