Upit Jugoslavenski odbor, pronađeno natuknica: 13

Jugoslavenski odbor

Jugoslavenski odbor, organizacija hrvatskih, srpskih i slovenskih političkih emigranata iz Austro-Ugarske ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

južnoslavenska ideja

južnoslavenska ideja, ideja o kulturnom, nacionalnom i političkom povezivanju južnoslavenskih naroda, ...

Londonski ugovor

Londonski ugovor (poznat također kao Londonski tajni ugovor), ugovor zaključen 26. IV. 1915. između ...

Petrinović, Frano

Petrinović, Frano, hrvatski industrijalac i trgovac (Supetar na Braču, 3. III. 1882 – New York, 19. V. 1951). ...

Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Američke Države (akronim SAD; United States of America, akronim USA), država u Sjevernoj ...

Škarnić, Matej

Škarnić, Matej (Mateo Skarnic), hrvatski nakladnik i novinar (Milna na Braču, 20. VI. 1881 – Antofagasta, ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Ekonomist

Ekonomist. 1. Mjesečnik za ekonomska i socijalna pitanja, izlazio u Zagrebu između 1935. i 1944. Urednici ...

(1)  2