Upit Jugoslavija, pronađeno natuknica: 80

Jugoslavija

Jugoslavija, država nekoliko južnoslavenskih i drugih naroda koja je u razdoblju od 1918. do 2003. imala ...

Jugoslavija tvornica filmova d.d.

Jugoslavija, tvornica filmova d.d., hrvatsko filmsko poduzeće koje je 1919–29. djelovalo u Zagrebu. ...

Demokratska Federativna Jugoslavija

Demokratska Federativna Jugoslavija (DFJ) →  jugoslavija ...

FNRJ

FNRJ (akronim od Federativna Narodna Republika Jugoslavija) →  jugoslavija ...

Kraljevina Jugoslavija

Kraljevina Jugoslavija  →  jugoslavija ...

SFRJ

SFRJ (akronim od Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija) →  jugoslavija ...

AVNOJ

AVNOJ (akronim od Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije), opće političko predstavništvo ...

Balkanski pakt

Balkanski pakt (također Balkanski sporazum ili Balkanska antanta), obrambeni savez Jugoslavije, Grčke, ...

Balkanski poluotok

Balkanski poluotok (Balkan), najistočniji od triju južnih europskih poluotoka; leži između Crnoga, Mramornoga, ...

ban (dužnosnik)

ban (banus), najviši državni dužnosnik u Hrvatskoj i Slavoniji do 1921., srednjovjekovnoj Bosni i srednjovjekovnim ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8