Upit Juruci, pronađeno natuknica: 3

Juruci

Juruci (tur. yürük; yörük: nomad, putnik), turski nomadi; žive uglavnom uz obale Egejskoga i Sredozemnoga ...

Grčka

Grčka (Ellás; Republika Grčka/Ellēnikḗ Dēmokratía), država u jugoistočnoj Europi, na južnome dijelu ...

juručki

juručki, turkijski idiom (oblik turskoga) kojim govore stanovnici juruklukâ (pojasa juručkih naselja) ...