Upit Kalcedon, pronađeno natuknica: 7

kalcedon

kalcedon (prema gradu Kalcedonu), mikrokristalasta varijacija kremena, odn. hidratiziranoga silicijeva ...

Kalcedon

Kalcedon ili Halkedon (Halcedon, grčki Xαλϰηδών, Khalkēdṓn), trgovački grad u staroj Bitiniji na ulazu ...

geoda

geoda (grč. γεώδης: zemljolik), pravilna ili nepravilna šupljina u eruptivnim stijenama u kojoj se izlučuje ...

Herofil

Herofil (grč. Ἡρόφıλος, Hēróphilos), aleksandrijski liječnik i anatom (Kalcedon, Bitinija, 335. pr. Kr. ...

Megara

Megara (grčki Μέγαρα, Mégara, novogrčki izgovor [me'γara]), grad i luka na obali istoimenoga zaljeva ...

opal

opal (njemački Opal < francuski opale < latinski opalus < grčki ὀπάλλιoς < sanskrtski úpalaḥ: dragi ...

silicifikacija

silicifikacija (silicij + -fikacija). 1. U paleontologiji, proces fosilizacije u kojem se originalne ...