Upit Kalist III, pronađeno natuknica: 4

papa

papa (lat. papa < grč. πάππας: otac, tata), rimski biskup, vrhovni poglavar Katoličke crkve. Isprva ...

Kalist III. (papa)

Kalist III. (pravo ime Alonso Borgia), papa od 1455. do 1458 (Játiva kraj Valencije, 31. XII. 1378 – ...

Kalist III. (protupapa)

Kalist III. (pravo ime Johannes de Struma), protupapa od 1168. do 1178 (? – ?, prije 1184). Podrijetlom ...

sabelijanizam

sabelijanizam, u ranom kršćanstvu (poč. III. st.), trinitarni nauk svećenika Sabelija. Prema tom naučavanju ...