Upit Kazinczy Ferenc, pronađeno natuknica: 2

Kazinczy, Ferenc

Kazinczy [kα'zinci], Ferenc, madžarski pjesnik (Simian, madž. Érsemjén, Rumunjska, 27. X. 1759 – Széphalom, ...

Madžari

Madžari, ugrofinski narod naseljen u srednjem Podunavlju, uglavnom u Madžarskoj (9 413 045 pripadnika, ...