Upit Kidrič France, pronađeno natuknica: 1

Kidrič, France

Kidrič, France, slovenski književni povjesničar (Ratanska Vas kraj Rogaške Slatine, 23. III. 1880 – ...