Upit Kingston Maxine Hong, pronađeno natuknica: 1

Kingston, Maxine Hong

Kingston [ki'ŋstən], Maxine Hong, američka književnica kineskoga podrijetla (Stockton, California, 27. X. 1940). ...