Upit Klement VII, pronađeno natuknica: 10

barnabiti

barnabiti (također paulani, prema službenom nazivu Kongregacija sv. Pavla), crkveni red u Katoličkoj ...

papa

papa (lat. papa < grč. πάππας: otac, tata), rimski biskup, vrhovni poglavar Katoličke crkve. Isprva ...

Papinska Država

Papinska Država, crkv. država kojom je papa vladao kao suveren, jedna od najvećih pov. država na Apeninskome ...

Ciceron, Marko Tulije

Ciceron, Marko Tulije (latinski Marcus Tullius Cicero [ma:'rkus tu'l:i·us ki'kero:], rimski govornik, ...

crkveni oci

crkveni oci, crkveni pisci ovlašteni tumačiti kršćansku predaju; to su kršćanski pisci od II. do VII. ...

isusovci

isusovci (lat. Societas Jesu, akronim SJ, hrvatski naziv Družba Isusova; kolokvijalno jezuiti, isusovački ...

Klement VII. (papa)

Klement VII. (pravo ime Giulio de’ Medici), papa od 1523. do 1534 (Firenca, 26. V. 1478 – Rim, 25. IX. 1534). ...

Klement VII. (protupapa)

Klement VII. (pravo ime Robert iz Ženeve), protupapa od 1378. do 1394 (Ženeva, 1342 – Avignon, 16. IX. 1394). ...

liturgija

liturgija (grč. λεıτουργία: javna služba). 1. U antičkoj Grčkoj, svaka besplatna služba za narod, zajednicu, ...

Slovenci

Slovenci, najzapadniji južnoslavenski narod. Većinski su narod u Republici Sloveniji, gdje čine 83,06% ...

(1)