Upit Klement XI, pronađeno natuknica: 8

jansenizam

jansenizam, religijski pokret unutar katolicizma u Francuskoj u XVII. i XVIII. st., nazvan po nizozemskom ...

papa

papa (lat. papa < grč. πάππας: otac, tata), rimski biskup, vrhovni poglavar Katoličke crkve. Isprva ...

Duklja

Duklja, povijesna pokrajina na području današnje Crne Gore. Naziv dobila po rimskom gradu Docleji, koji ...

Klement XI.

Klement XI. (pravo ime Gianfrancesco Albani), papa od 1700. do 1721 (Urbino, 22. VII. 1649 – Rim, 19. III. 1721). ...

kvijetizam

kvijetizam (prema lat. quietus: miran, spokojan), u kršćanstvu, oblik misticizma koji zabacuje askezu, ...

liturgija

liturgija (grč. λεıτουργία: javna služba). 1. U antičkoj Grčkoj, svaka besplatna služba za narod, zajednicu, ...

rex

rex [re:ks] (latinski: kralj), u antičkom Rimu, od Senata i kurijatskih komicija doživotno izabrani ...

Slovenci

Slovenci, najzapadniji južnoslavenski narod. Većinski su narod u Republici Sloveniji, gdje čine 83,06% ...