Upit Klitemnestra, pronađeno natuknica: 13

Klitemnestra

Klitemnestra ili Klitemestra (grčki Κλυταıμήστρα, Klytaimēstra), u grčkoj mitologiji, kći spartanskoga ...

Akcije, Lucije

Akcije, Lucije (latinski Lucius Accius [lu:'ki·us a'k:i·us] ili Attius [a't:i·us]), rimski tragički ...

Appelt, Ingeborg

Appelt, Ingeborg (Inge), hrvatska glumica (Osijek, 1. I. 1943). Studij glume završila 1966. na Akademiji ...

Begović, Ena

Begović, Ena, hrvatska glumica (Split, 8. VII. 1960 – Splitska, 15. VIII. 2000). Rodom iz Trpnja na ...

Elektra

Elektra (grčki Ἠλέϰτρα, Ēléktra, latinski Electra: blistava). 1. Okeanida, kći titana Okeana i Tetije, ...

Graham, Martha

Graham [grẹiəm], Martha, američka plesačica, koreografkinja i pedagoginja (Allegheny kraj Pittsburgha, ...

Kasandra

Kasandra (grč. Κασσάνδρα, Kassándra), po grčkom mitu, kći trojanskoga kralja Prijama kojoj je Apolon ...

Leda (religija)

Leda (grčki Λήδα, Lḗda), u grčkom mitu, lijepa kći etolskoga kralja Testija, žena spartanskoga kralja ...

Odak, Zoja

Odak, Zoja, hrvatska glumica (Split, 17. X. 1947 – Split, 23. VIII. 2020). Diplomirala je 1972. opću ...

Orest

Orest (grč. Ὀρέστης, Oréstēs), u grčkoj mitologiji, sin mikenskoga kralja Agamemnona i Klitemnestre, ...

(1)  2