Upit Klodvig, pronađeno natuknica: 10

Klodvig

Klodvig (Klodovig, latinski Chlodo-vechus, francuski Clovis; odatle se razvilo ime Ludovik, francuski ...

Alemani

Alemani ili Alamani (latinski Alemanni, Alamani i Alamanni), germansko pleme (odatle franc. Allemand: ...

Carcassonne

Carcassonne [kaʀkasɔ'n], glavni grad departmana Aude, južna Francuska; 47 854 st. (2009). Sastoji se ...

Dagobert I.

Dagobert I., franački kralj iz dinastije Merovinga (?, 605 – Saint-Denis, 19. I. 639). Postavljen za ...

Franci

Franci, zapadnogermansko pleme; najprije su sačinjavali savez malih germanskih plemena, među kojima ...

Francuska

Francuska (République Française; France), država u zapadnoj Europi, između Belgije (duljina granice ...

Merovingi

Merovingi (Merovinzi), dinastija koja je utemeljila franačku državu i njome vladala 486–751. Ime je ...

Pariz

Pariz (franc. Paris [paʀi']), glavni grad Francuske, njezino kulturno, intelektualno, političko i gospodarsko ...

Reims

Reims [ʀ63338:s], grad na rijeci Vesle i pristanište na kanalu Aisne–Marna u sjevernoj Francuskoj, 144 km ...

seoba naroda

seoba naroda, u užem smislu, historiografski naziv za razdoblje velikih migracija mongolskih, germanskih, ...

(1)